HUDEBNÍ SLAVNOSTI EMY DESTINNOVÉ
ČESKÉ BUDĚJOVICE

Podmínky

Prodejní podmínky:
- Zakoupené vstupenky se zpět nepřijímají ani se nevyměňují.

- Na vrácení vstupného má návštěvník nárok pouze v případě, že se akce zruší. Nárok je třeba uplatnit v předprodeji, kde byla vstupenka zakoupena a to maximálně 14 dnů od data koncertu.

Podmínky pro návštěvníky:
- Návštěvník pořadu musí respektovat pokyny pořadatelů.

- Do prostor, v nichž se pořady festivalu konají, není dovoleno vnášet magnetofony, filmové kamery, fotoaparáty ani videokamery. Je přísně zakázáno pořizování záznamů zvukových, filmových, fotografických či videozáznamů, a to i pro soukromou potřebu.

- Po vstupu do koncertních prostor je návštěvník povinen si vypnout svůj mobilní telefon.

- Do hlediště je zakázáno vodit nebo vnášet domácí zvířata.

- Na pořad festivalu nebude vpuštěn návštěvník pod vlivem alkoholických a psychotropních látek.

Pořadatel festivalu si vyhrazuje právo změnit obsazení koncertu či představení nebo místo konání pořadu. Změny v programu jsou vyhrazeny.

Designed by Monello, programmed by Inspiration © 2006-2008